Wat is een zonneladder ?

Een zonneladder is een instrument om aan te geven waar de plaatsing van alternatieve energie bronnen wenselijk en niet wenselijk is. Groningen heeft nog niet zo'n ladder, Friesland b.v wel.

De provincie Fryslân wil met de zonneladder aangeven dat 'niet alles meer mogelijk is', wat plannen voor grootschalige zonneparken betreft. De Friese aanpak, en zeker de zonneladder, is volgens Poepjes redelijk uniek in bestuurlijk Nederland, maar daar is volgens haar ook wel reden toe: "We zijn de beschermer van het Friese landschap en moeten altijd op zoek naar de goede balans tussen activiteit en rust en ruimte."COOPERATIE ENERGIEK OLDAMBT