werkgroep zon en wind

Oldambt heeft nog geen duidelijk beleid over de geschikte plaatsen voor zonneparken en kleine windmolens.
Alle nieuwe aanvragen voor parken zijn daarom bevroren.

Binnenkort komt de werkgroep zon en wind met een voorstel over de mogelijke plaatsing van zonnepanelen en kleine windmolens.

Dit zal uitgangspunt worden voor de omgevingsvisie en de op te stellen provinciale zonneladder.

COOPERATIE ENERGIEK OLDAMBT